Våra tjänster

Barn, ungdom & vuxna

Du kan komma till oss exempelvis för:

 • Ångest, oro 
 • Panikattacker, fobier 
 • Depression, nedstämdhet
 • Tvångshandlingar, tvångstankar
 • Trots, ilska
 • Ätstörningar såsom anorexi och bulimi

Att barn och ungdomar någon gång under uppväxten drabbas av psykisk ohälsa är inte ovanligt. Som drabbad eller förälder kan det vara en oerhört tuff period i livet. Ett barn kan man ha utvecklat en rädsla för något som hindrar en från att göra det man vill. Som tonåring eller vuxen kanske man kämpar med att hitta sin identitet, hantera stress eller depressiva tankar. Eller så har man svårt att hantera starka känslor, upplever osäkerhet i relationer eller har negativa tankar om sig själv.

Det kan också vara så att man har svårigheter som ADHD, autism eller en intellektuell nedsättning och är i behov av en neuropsykiatrisk utredning. Eller så har man fått en neuropsykiatrisk diagnos men har inte tillräckliga verktyg och strategier för att få en fungerande vardag.  

Oavsett vad det handlar om kan det vara svårt att på egen hand förstå vad man kan göra för att må bättre. Vi hjälper er att sortera i vad som blir svårt och att komma vidare.   

Familj, förälder & par

Vi erbjuder föräldrastöd för att till exempel förbättra:

 • Anknytningen och relationen barn-förälder
 • Ditt barns självkänsla
 • Ramar, gränssättning

Att vara förälder är på många sätt fantastiskt. För många är det den viktigaste uppgiften i livet. Men det kan också kännas svårt och ibland övermäktigt. Man ställs ständigt inför nya utmaningar och ställningstaganden. Kanske oroar man sig för sitt barns mående eller utveckling. Det kan vara svårt att balansera egna behov med de behov som finns hos sitt barn eller i familjen.  

Ibland kan man som förälder hamna i en negativ spiral av tjat och konflikter med för få positiva stunder tillsammans med sitt barn. Det kan vara svårt att veta hur man ska sätta gränser på rätt sätt.  

Oavsett vad du som förälder kämpar med kan vi på BraPsykologi hjälpa dig att förstå vad som blir svårt och hjälpa dig att stärka dina föräldraförmågor. Ofta räcker några får samtal. Det spelar roll – en god relation till sin förälder är den viktigaste skyddsfaktorn för ett barns mående.  

Par- och familjesamtal

Vi hjälper exempelvis med att:

 • Öka förståelse för varandra
 • Minska konflikter
 • Hitta ett samarbete vid separation

Ibland kan det vara värdefullt att involvera hela eller delar av familjen i gemensamma samtal eller familjeterapi. Kanske har man har svårt att prata med varandra utan att det blir missförstånd. Det kan också handla om att man som familj drabbats av en kris eller motgång som är svår att ta sig ur på egen hand.  För att hitta lösningar och ge nya perspektiv kan det vara bra få hjälp av någon utomstående.

Det kan också finnas ett behov av hjälp i parrelationen, till exempel för att förstå varandra bättre, öka tilliten eller kommunicera på ett sätt som minskar konflikter. Eller så vill man fördjupa sin relation, förebygga avstånd och konflikter i framtiden. Har man redan separerat kan parterapi vara bra för att få ett fungerande samarbete kring gemensamma barn.

Neuropsykiatrisk utredning

Vi erbjuder: 

Neuropsykiatriska svårigheter kan se väldigt olika ut. Vissa av oss har svårt att fokusera, få saker gjorda och hålla ordning. Eller så har man så mycket energi och lite tålamod att det helt enkelt inte går att sitta stilla eller vänta på sin tur. Humör och känslor kanske svänger oerhört snabbt.  För andra kan det vara svårt att förstå hur man ska vara med andra människor och i sociala sammanhang. När det blir så stora svårigheter att man har svårt att fungera i skolan, hemma eller med kompisar kan det röra sig om diagnoserna ADHD, ADD, autism eller en intellektuell variation. Då kan man fundera på att göra en neuropsykiatrisk utredning.  

Vi erbjuder också hjälp till dig som har gjort en utredning och fått en neuropsykiatrisk diagnos men behöver mer hjälp för att få vardagen att fungera bättre.  

Så går det till

Under första besöket börjar vi tillsammans kartlägga vad som blir svårt för dig eller er som familj. Vi kommer att ställa olika frågor och använda skattningsformulär för att förstå er situation och för att kunna hjälpa er på bästa sätt. Ibland kan det behövas flera besök för att göra en grundläggande kartläggning och bedömning. När vi träffar barn ställer vi självklart frågor på ett barnanpassat sätt och tar hjälp av exempelvis färgkort och leksaker.  

Efter kartläggningen gör vi en behandlingsplanering som kan se olika ut beroende på vad vi bedömer är mest hjälpsamt. Ibland kan det räcka med psykologråd och rekommendationer som man kan jobba vidare med på egen hand. Det kan också vara så att det framkommer problematik där vi bedömer att vi inte har tillräcklig kompetens för att hjälpa er på bästa sätt och då hjälper vi er vidare och rekommenderar andra vårdalternativ. 

  

Pris

 • Telefonkonsultation; utredning/stöd & behandling (15 min): avgiftsfri
 • Besök (45 min): 1400 kronor
 • Familjesamtal (90 min): 2500 kronor
 • Neuropsykiatrisk utredning: 29 000 kronor

BraPsykologi drivs i privat regi och du betalar själv för dina besök. Avgiftsfri telefonkonsultation gäller vid ett tillfälle. Det går bra att betala med faktura eller swish. Av- och ombokning måste ske 24 timmar innan bokat besök, annars sker full debitering.