Om oss

Behandling

Inom psykologisk behandling finns det olika inriktningar och metoder. På BraPsykologi erbjuder vi behandling utifrån Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Psykodynamisk terapi (PDT). Både KBT och PDT är behandlingsmetoder som är väl beprövade och har gott forskningsstöd. Nedan beskriver vi kortfattat de båda behandlingsinriktningarna.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Inom kognitiv beteendeterapi fokuserar man på hur en persons tankar, känslor och beteenden (det man gör) ömsesidigt styr och påverkar varandra. Tankar och beteenden ses som inlärda och möjliga att förändra. Man utgår främst från vad som blir problematiskt “här och nu”, även om tidigare erfarenheter också är viktiga för att få en god förståelse för det som blir svårt. 

I behandling arbetar man målinriktat och som klient får man mellan varje besök med psykologen uppgifter att träna på i vardagen – det är ju där livet händer. 

Psykodynamisk terapi (PDT)

Inom psykodynamisk terapi är en viktig utgångspunkt att vi under vår tidiga barndom skapar anknytningsmönster till de personer vi är närmast. Dessa mönster blir olika slags mallar för hur vi lär oss att förhålla oss till oss själva och andra. Mallarna kan ibland göra så att vi får det svårt i relationer eller mår dåligt på olika sätt. Det kan då vara bra att förstå vad som blir svårt och varför. Hur man kan göra annorlunda för att skapa en positiv förändring.  

Behandling syftar till att ge klienten ökad förståelse men även möjlighet att hitta ett nytt sätt att relatera till sig själv och andra. Genom att bättre förstå och bli mer medveten om våra känslor, tankar och handlingar kan vi bättre hantera de situationer som skapar svårigheter.