Välkommen till BraPsykologi

  • Är du orolig för att ditt barn eller tonåring mår dåligt? Finns det tecken på humörsvängningar, utbrott eller ångest?

    Vi erbjuder rådgivning och psykoterapi för olika slags problem som är vanliga hos barn och ungdomar. Det kan handla om bristande självkänsla, stress eller mobbning. Vi behandlar också svårigheter som ätstörningar, depression eller tvångsproblematik. Vid ett första möte gör vi alltid en grundlig kartläggning för att vara säkra på att kunna ge rätt hjälp. Vårt bemötande är alltid varmt och personligt.

  • Behöver du som ung vuxen stöttning i livet? Eller behöver du hjälp i föräldrarollen? Är familjelivet eller parrelationen kantat av konflikter, stress och missförstånd? 

    Vi hjälper dig som är ung vuxen och har svårt med till exempel känslohantering, relationer eller sömnbesvär. Vi erbjuder också föräldrastöd och familjesamtal. Det kan handla om hur man sätter gränser för sina barn eller hur man kan skapa en enklare vardag. För par som har slitningar i sin relation eller funderar på att separera erbjuder vi parterapi.

  • Funderar du på att göra en utredning för ADHD, ADD eller autism? Har ditt barn en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) och behöver mer hjälp?

    Vi har lång erfarenhet av att göra neuropsykiatriska utredningar i alla åldrar. Det krävs ingen remiss för att komma till oss och vi har korta väntetider. Hos oss kan du även få rådgivning och psykologstöd om du eller ditt barn har en NPF-diagnos men inte har fått tillräcklig hjälp i den offentliga vården.